Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się...

 


Posiadając wysoko wyspecjalizowaną załogę, podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez udział w organizowanych szkoleniach i kursach zawodowych oraz biuro wyposażone w sprzęt komputerowy, potrafimy sprostać zadaniom stawianym nawet przez najbardziej wymagających Inwestorów
   
1. kompleksowe zastępstwo inwestorskie
2. nadzór inwestorski
3. doradztwo techniczne
4. projektowanie, kosztorysowanie i rozliczenie inwestycji
5. pomoc w pozyskiwaniu i rozliczenia funduszy unijnych (pomocowych)
 

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO – BUDOWLANE

"INSPEC" sp. z o.o.
10 – 118 Olsztyn,
ul. 1-go Maja 6,
tel/fax (089) 527 22 94

 

           

 

Artneo