Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się...

Nazwa Spółki

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
O firmie

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się w spółkę prawa handlowego - spółkę jawną następnie w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Spółka z o.o., które jest następcą prawnym i przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki. Od początku swojej działalności spółka prowadzi obsługę inwestorską i projektowanie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i z każdym rokiem dynamicznie powiększa swój potencjał realizacyjny.

Bardzo korzystnie przedstawia się w Firmie struktura wiekowa pracowników.
O młodej strukturze wiekowej świadczyć może fakt, że prawie 80% pracowników jest w wieku około 40 lat. Obecnie zatrudniamy 22 osoby w tym 12 osób na umowę o pracę, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna we wszystkich branżach łącznie z uprawnieniami na prowadzenie prac przy zabytkach, co pozwala nam na kompleksowe rozwiązywanie potrzeb Inwestora.

W ramach prowadzonej obsługi inwestorskiej spółka bierze aktywny udział przy sporządzaniu wniosków i pozyskiwaniu środków pomocowych z różnych możliwych Instytucji np. SAPARD, PFRON, WFOŚ, NFOŚ, ZPORR, PHARE, EOG, Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego kilku prestiżowych inwestycji pozwoliło Spółce zdobyć zaufanie Inwestorów.

Posiadając wysoko wyspecjalizowaną załogę, podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez udział w organizowanych szkoleniach i kursach zawodowych oraz biuro wyposażone w sprzęt komputerowy, kopiujący itp. potrafimy sprostać zadaniom stawianym nawet przez najbardziej wymagających Inwestorów.


Referencje

Posiadamy referencje znanych Inwestorów m.in:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Prezydenta Miasta Olsztyna, Urząd Miasta i Gminy w Ornecie, Urząd Miasta w Ostródzie, Urząd Gminy i Miasta w Bisztynku, Urząd Gminy w Małdytach, Urząd Gminy w Biskupcu pow. pomorski, Urząd Gminy w Stawigudzie, Urząd Miasta Pasłęk, Urząd Miasta i Gminy Gołdap, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Agencja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie.

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Stawiamy do Państwa dyspozycji wiedzę, doświadczenie, profesjonalizm, dyspozycyjność, dobrą wolę i zaangażowanie naszych pracowników.

 

 

Artneo