Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się...

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się w spółkę prawa handlowego - spółkę jawną następnie w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Spółka z o.o., które jest następcą prawnym i przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki. Od początku swojej działalności spółka prowadzi obsługę inwestorską i projektowanie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i z każdym rokiem dynamicznie powiększa swój potencjał realizacyjny.

Artneo