Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” w Olsztynie powstało w 1993r. jako spółka cywilna. W związku ze zmianą przepisów reformujących prawo działalności gospodarczej, dotychczasowa spółka cywilna przekształciła się...

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa są usługi w zakresie:

 1. kompleksowego zastępstwa inwestorskiego
 2. nadzoru inwestorskiego w branżach:
  • budownictwa ogólnego, przemysłowego i zabytkowego
  • budownictwa drogowego
  • sieci i instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowych, elektrycznych, teletechnicznych i strukturalnych
 3. doradztwa technicznego
 4. projektowania, kosztorysowania i rozliczenia inwestycji
 5. pomoc w pozyskiwaniu i rozliczenia funduszy unijnych (pomocowych)

 

Artneo